Źródło pitnej wody mineralnej

Decydującym czynnikiem w kompleksowej kuracji uzdrowiskowej jest termalna woda mineralna ze źródła Walentyna o temperaturze 32 °C i woda termalna ze źródła HGL-3 o temperaturze 37 °C, w naturalnej formie wykorzystywana w basenach oraz we wszystkich kąpielach indywidualnych. Mineralne wody termalne w uzdrowisku Lúčky zostały sklasyfikowane jako naturalne, lecznicze, nisko zmineralizowane, siarczanowo-wodorowęglanowe, wapienno-magnezowe, węglanowe, hipotoniczne, letnie. Według pochodzenia ich składu chemicznego zaliczają się do wód petrogenicznych, o charakterze węglanowo-sulfatogenicznym. Mają słaby wapienno-suflatowy chemizm. Wśród składników gazowych istotna jest obecność wolnego CO2, który istotnie wpływa na ostateczny chemizm wód. Choć leczenie uzdrowiskowe schorzeń układu ruchu i chorób ginekologicznych jest i powinno być kompleksowe, to cała istota terapii opiera się na zabiegach fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem naturalnych źródeł leczniczych.

 
Źródło pitnej wody mineralnej

Analiza składu w stosunku do masy kostnej (ilości w mg/l):
 
Kationy:
Wapń (Ca2+) = 606
Magnez (Mg2+) = 97,8
Stront (Sr+) = 9,9
Mangan (Mn+) = 0,049
Cynk (Zn+) = < 0,003
Miedź (Cu2+) = < 0,002
Selen (Se+) = < 0,001
Sód (Na+ ) = 46,4
Żelazo (Fe2+) = 3,61
 
Aniony:
Fluorki (F-) = 1,99
Wodorowęglany (HCO3 -) = 790
Wodorofosforan (HPO4 2-) = < 0,01
Siarczany (SO4 2-) = 1342

 

 

Rezerwacja

Pobyty według życzenia - rezerwacja bez wiązania