Historia uzdrowiska Lúčky

Uzdrowisko KÚPELE LÚČKY a.s. należy do najstarszych na Słowacji. Pierwsza wzmianka dotycząca uzdrowiska pochodzi z roku 1712, kiedy to stolica liptowska ofiarowała uzdrowisku Lúčky sumę 40 złotych. Wzmianka ta zawarta w protokołach stolicy liptowskiej nie precyzuje dokładnie, czy owa kwota była przeznaczona na budowę czy też na prowadzenie uzdrowiska. W kolejnej dekadzie uzdrowisko odwiedził jeden z największych uczonych tamtych czasów, Maciej Bel, którego skusiła dobra sława tutejszych gorących źródeł. Opisał ówczesny stan uzdrowiska, potwierdzając tym samym jego istnienie.

Kolejnym ważnym etapem w historii uzdrowiska jest rok 1761, kiedy to ówczesny współwłaściciel Adam Turiansky zdecydował się zbudować pierwszy kamienny budynek nad źródłami mineralnymi, dzięki któremu Lúčky uzyskały charakter uzdrowiska. Można zatem powiedzieć, że uzdrowisko KÚPELE LÚČKY a.s. zakończyło triadę ważnych rocznic. W 2010 roku obchodziliśmy 15. rocznicę rozpoczęcia procesu prywatyzacji, w 2011 roku – 250. rocznicę budowy pierwszego nowoczesnego budynku uzdrowiskowego, a w 2012 roku uczciliśmy trzechsetną rocznicę powstania pierwszej pisemnej wzmianki o uzdrowisku.

W XIX wieku Lúčky cieszyły się taką popularnością, że niektórzy specjaliści porównywali je z najsłynniejszymi niemieckimi, włoskimi i angielskimi uzdrowiskami. Jednym z popularyzatorów tutejszych łaźni był biolog, profesor liceum w Sárospataku, Daniel Nitsch, który w 1804 roku pisał: „Jeśli się potwierdzi, że źródła w Lúčkach mają dobroczynny wpływ na płodność, to wszystkie poniższe oraz inne zalecenia są zbędne, a prawdziwym źródłem błogosławieństwa dla Górnych Węgier są Lúčky.“

Równie optymistyczną opinię na temat uzdrowiska wydał doktor Dávid Wachtel w swojej publikacji dotyczącej uzdrowiska i źródeł mineralnych Górnych Węgier, która ukazała się w 1859 roku: „Źródła zawierające żelazo są stosunkowo rzadkim zjawiskiem przyrody, a jeśli analiza chemiczna potwierdzi to, co można już teraz przypuszczać, to Lúčky istotnie przewyższają pod tym względem wszystkie porównywalne źródła mineralne, a stolica liptowska ma bezcenny klejnot, perłę, która potrzebuje tylko odpowiedniej oprawy, by wybić się ponad wszystkie stolice naszej ojczyzny i poza nią.“

 

Intensywny rozwój uzdrowiska nastąpił po roku 1872, kiedy przeszło ono w ręce Jána Tholta. Inicjatywy nowego właściciela doprowadziły do rozkwitu uzdrowiska. Wyremontował on budynek główny, pojawiły się nowe wille i pensjonaty. Lúčky stały się atrakcyjnym miejscem wypoczynku również dla klienteli z zagranicy. Szybki rozwój uzdrowiska przerwała dopiero pierwsza wojna światowa. W okresie międzywojennym nowi właściciele nie potrafili dostosować się do nowych warunków oraz niemałej konkurencji ze strony uzdrowisk czeskich. Nastąpił okres stagnacji.

 
 

Z perspektywy czasu widać, że dla powstania i rozwoju uzdrowiska Lúčky bardzo istotny był rok 1946, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie domu uzdrowiskowego Liptov. Spełniał on ówczesne standardy i odpowiadał najnowszym trendom w dziedzinie wodolecznictwa. Dla przypomnienia warto dodać, że autorem projektu architektonicznego był Milan Michal Harminc. Spod jego ręki wyszło ponad 300 projektów budynków wzniesionych w całej Europie, z czego 171 na Słowacji. Zbudował 108 kościołów różnych wyznań.

 

W 1948 roku wszystkie źródła lecznicze i uzdrowiska w Czechosłowacji zostały znacjonalizowane. Państwo uzyskało prawo do dysponowania źródłami mineralnymi, a samo uzdrowisko przeszło na jego własność. W ramach nowej kategoryzacji uzdrowisko Lúčky zostało zaszeregowane do drugiej grupy jako uzdrowisko o znaczeniu krajowym specjalizujące się w leczeniu chorób kobiecych.

Po dziesięcioleciu poświęconym głównie remontom i utrzymaniu kompleksu, w połowie lat 60. XX wieku znów przystąpiono do rozbudowy, która przyczyniła się do poszerzenia uzdrowiska i wpłynęła na obecny kształt całego kompleksu.

Rezerwacja

Pobyty według życzenia - rezerwacja bez wiązania